Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Het doornemen van kennis en inzichten met een opdrachtgever
is inspirerend. Kiezen voor de juiste strategie, toon en vorm.
Een harde directe of een subtiele benadering. Een
komische of juist een heel serieuze. Passend bij het product, de
dienst of bedrijfscultuur.