Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Startte bij Beiersdorf voor merken als Nivea en 8x4; werkte
aansluitend bij top-10 bureaus op accounts als het Nederlands
Bureau voor Toerisme, Mitsubishi, KLM, Mobil Oil en Veilig
Verkeer Nederland. Begon in 1992 voor zichzelf en ging in 1995
een samenwerking aan met Fons Bruijs Communicatie.


Raymond van Hooft