Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Prins Bernhard Cultuurfonds is de laatste jaren
getransformeerd van een introverte bescheiden goed doelen
organisatie naar een die haar verantwoordelijkheid neemt
op het gebied van organisatie en funding van het
culturele middenveld. Fons Bruijs Communicatie heeft
vanaf het prille begin als een enthousiaste sparringpartner
gefunctioneerd door inspirerende campagnes
te ontwikkelen.
Algemeen< Algemeen<
Prins Bernhard Cultuurfonds >