Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Elk jaar brengt Koninklijke Horeca Nederland haar leden op de
hoogte van de resultaten van gedane inspanningen. De titel
van de brochure is niet alleen uit het horeca-leven gegrepen,
maar ook heel terecht: Alles naar wens?
Algemeen<
Koninklijke Horeca Nederland