Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Een campagne maken voor een politieke partij is geen
sinecure.Daar weten we alles van. Het werkt alleen als
het klikt met de lijsttrekker, zoals ooit met Bolkestein.
Voor het CDA hadden we een geweldig appèl: In iedere
Nederlander schuilt iemand met christelijke waarden.
En dat was wat de partij nodig had.. Maar commissies
en praktische bezwaren staan tussen ideaal
en werkelijkheid.
CDA CDA
CDA>