Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Vanuit de ov-knooppunten worden over een periode van
minimaal 5 jaar de aansluitingen tussen diverse bus-
en tramverbindingen sterk verbeterd. Doel: overal binnen
7 minuten overstappen op een verbinding danwel opstappen.
Het nieuwe net met de verschillende vervoersmaatschappijen
en alle concessieverleners (overheden) wordt pas
langzamerhand zichtbaar. Fons Bruijs Communicatie heeft
een concept gepresenteerd om dit duidelijk te maken, met
een heldere belofte naar de nabije toekomst.
Commentaar R-net: complimenten voor de creativiteit en het
denkwerk, maar het loopt te ver voor de troepen uit.
R-net R-net
R-net>