Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Een oprechte jongeren tegenhanger van het Leger des
Heils. Opkomen voor je eigen en andermans grootouders
in een tijd van een terugtredende overheid. Wanneer
creatie over veel schijven loopt is het risico groot
dat de rol van creatie als vliegwiel stokt. Vandaar een
fraai denkraam waar politici zich uitlaten over
activeren van de mantelzorg.
Third generation army