Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Online is volwassen geworden. Niet alleen voor het genereren
van traffic, maar ook voor branding (banners en pre-rolls
Regiobranding Zuid-Limburg). Het activeren van
cultuurminnaars door online met polls hun kennis over
mecenaat te vergroten (PBCF banners). Ook social media zijn
gemeengoed geworden en dat brengt ook verantwoordlijkheden
met zich mee voor werknemers van internationale bedrijven
(Saybolt social media trailer).
En met online is ook FBC mee gegroeid.
Online Online
Prins Bernhard Cultuurfonds >