Matching Minds
De coalitie
Werk
Contact
Als ICT professional kun je maar beter
bij een bedrijf werken dat niet de
(internet) waan van de dag volgt, maar
zich realiseert dathet belangrijkste
werkkapitaal het personeel is.
Zo’n bedrijf is IBM.
IBM
IBM